Skype интервюта за работа през февруари

Говори с бъдещия си работодател по скайп от всеки офис на Юзит Калърс. Интервютата ще се провеждат през февруари.